بروزرسانی : 1399/07/01 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

انتخاب بازرس ماده 91

براساس حکمی از سوی مدیر کل بیمه سلامت استان سرکا خانم اسکندری به عنوان مسئول بازرس ماده91 اداره کل منصوب شد

66بازدید
بهمن 20, 1398

به گزارش روابط عمومی طی حکمی از سوی دکتر عباسی مدیر کل بیمه سلامت استان سرکار خانم ملیحه اسکندری بعنوان بازرس ماده 91 اداره کل منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر عباسی مدیر کل بیمه سلامت سیستان و بلوچستان سرکار خانم   ملیحه اسکندری به عنوان بازرس ماده 91  اداره کل منصوب شد.

print