بروزرسانی : 1398/11/27
جستجو
Menu

بازدید از مراکز بهداشتی درمانی جامع سلامت شهرهای بمپور و بزمان ایرانشهر

بازدید از مراکز بهداشتی درمانی جامع سلامت بمپورو بزمان ایرانشهر

47بازدید
مهر 07, 1398

به گزارش روابط عمومی دکتر عباسی مدیر کل بیمه سلامت استان جهت بازدید از عملکرد مراکز بهداشتی درمانی جامع سلامت ایرانشهر عازم شهرهای بمپور وبزمان ایرانشهر گردیدند

به گزارش روابط عمومی دکتر عباسی مدیر کل بیمه سلامت استان چهت بازدید از عملکرد مراکز بهداشتی درمانی جامع سلامت ایرانشهر عازم شهرهای بمپور و بزمان گردیدند. دکترعباسی با فرماندار بمپور  آقای هزاره دیدن وگزارشی از عملکرد بیمه سلامت استان به بیمه شدگان و روستاییان و عشایر بیان نمودند.در ادامه از مراکز بهداشتی درمانی جامع سلامت شهرهای بمپور و بزمان ایرانشهر بازدید نمودند. سپس  با معتمدان وجمعی از روستاییان و عشایر به گفتگو پرداختند و از نزدیک مشکلات روستاییان و عشایر را لمس کردند.

print