بروزرسانی : 1398/12/08
جستجو
Menu

برگزاری ادامه جلسه توجیهی و آموزشی چهره به چهره نسخ الکترونیک در شهرستان چابهار

برگزاری ادامه جلسه توجیهی و آموزشی چهره به چهره نسخ الکترونیک در شهرستان چابهار

11بازدید
مرداد 19, 1398

به گزارش روابط عمومی: در راستای اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیک در مراکز درمانی استان و در ادامه جلسات آموزشی دکتر سرحدی معاون بیمه و خدمات سلامت اداره کل بیمه سلامت استان به همراه مهندس کوهکن ریاست اداره نظارت و ارزشیابی اداره کل، مهندس شهریاری ریاست اداره بیمه سلامت چابهار

به گزارش روابط عمومی: در راستای اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیک در مراکز درمانی استان و در ادامه جلسات آموزشی دکتر سرحدی معاون بیمه و خدمات سلامت اداره کل بیمه سلامت استان به همراه مهندس کوهکن ریاست اداره نظارت و ارزشیابی اداره کل، مهندس شهریاری ریاست اداره بیمه سلامت چابهار یک دوره آموزشی چهره به چهره نسخه نویسی الکترونیک جهت آزمایشگاها، فیزیوتراپی ها، داروخانه ها و پزشکان محترم شهرستان چابهار برگزار گردید و همچنین جلسات جداگانه با ریاست بیمارستان امام علی (ع) و ریاست شبکه بهداشت چابهار و پزشکان متخصص جلسه توجیهی برنامه نسخه نویسی الکترونیک را برگزار نمودند و در ادامه از روند اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیکی در مراکز درمانی طرف قرارداد بازدید نمودند.%م

print