بروزرسانی : 1399/08/05 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

بازدید ازبیمارستان

بازدید مدیر کل بیمه سلامت استان از بیمارستان ایران ایرانشهر ومراکز درمانی منطقه ایرانشهراستان سیستان وبلوچستان

23بازدید
مهر 20, 1399

به گزارش روابط عمومی دکتر رضاعباسی مدیر کل بیمه سلامت استان سیستان وبلوچستان از بیمارستان ایران ایرانشهر بازدید نمود.

دکتر رضاعباسی مدیر کل بیمه سلامت استان از نحوه اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیک و الکترونیکی کردن اسناد بستری از بیمارستان ایران ایرانشهربازدید نمودند ودر ادامه از دفاتر پیشخوان دولت ومراکزدرمانی  جامع خدمات سلامت روستایی وداروخانه ها بازدیدو  دیدار با همکاران اداره بیمه سلامت شهرستان  ایرانشهراز جمله سفر مدیر کل بیمه سلامت استان سیستان وبلوچستان به شهرستان ایرانشهر بوده است.

print